تلسکوپ کپلر برای همیشه خاموش می شود

تلسکوپ فضایی کپلر

دانشمندان تخمین می زنند سوخت تلسکوپ فضایی کپلر در ماه های آتی تمام شود و فعالیت آن برای همیشه پایان می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، سوخت تلسکوپ فضایی کپلر در حال اتمام است. به این ترتیب تلسکوپی که تاکنون ٢٢٤٥ سیاره تایید شده خارج از منظومه شمسی را ردیابی کرده در ماه های آتی خاموش خواهد شد.

ادامه خواندن تلسکوپ کپلر برای همیشه خاموش می شود

توئیتر ویژگی جدیدی برای جذب تبلیغات ارائه می کند

توئیتر

توئیتر ویژگی جدیدی اضافه کرده که تصاویر و ویدئوهای مرتبط با رویدادهای خبری را در بخش توئیتر مومنتس نمایش می دهد. این اقدام برای جذب تبلیغات انجام شده است.

ادامه خواندن توئیتر ویژگی جدیدی برای جذب تبلیغات ارائه می کند