تلسکوپ کپلر برای همیشه خاموش می شود

تلسکوپ فضایی کپلر

دانشمندان تخمین می زنند سوخت تلسکوپ فضایی کپلر در ماه های آتی تمام شود و فعالیت آن برای همیشه پایان می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، سوخت تلسکوپ فضایی کپلر در حال اتمام است. به این ترتیب تلسکوپی که تاکنون ٢٢٤٥ سیاره تایید شده خارج از منظومه شمسی را ردیابی کرده در ماه های آتی خاموش خواهد شد.

ادامه خواندن تلسکوپ کپلر برای همیشه خاموش می شود