پرچمدار سامسونگ با ویژگی اسکن هوشمند

سامسونگ

طبق گزارش های مختلف یک تولید کننده موبایل در پرچمدار جدید خود ویژگی اسکن هوشمندی به کار می برد که فناوری شناسایی چهره و اسکنر قرنیه را باهم ترکیب کرده است.

ادامه خواندن پرچمدار سامسونگ با ویژگی اسکن هوشمند